animace animace animace animace animace

Prodej lesa

Naše společnost nabízí možnost nákupu a prodeje lesů. Pokud máte les, který byste chtěli prodat, prosím kontaktujte nás.

Prodej lesa do našich rukou

prodej lesaVeškerou agendu dokážeme zařídit za Vás, včetně pořízení níže uvedených dokumentů, nutných k převodu lesa. Pokud je již máte k dispozici, převod lesa bude o to snažší. Sami můžete o příslušné dokumenty zažádat u příslušných orgánů. Dokumenty, které je třeba k převodu lesa:

  • lesní hospodářská osnova (LHO)
  • lesní hospodářský plán (LHP)
  • porostová mapa
  • list vlastnictví

Pokud dokumenty nevlastníte, lze si je obstarat na příslušném obecním úřadě, případně na oboru životního prostředí na konkrétním městském úřadě. To, k jakému úřadu spadá Váš les zjistíte jednoduše u Vašeho odborného lesního hospodáře, který je ze zákona povinen Váš les dozorovat. Častým správcem jsou Lesy České republiky. List vlastnictví obstaráte na katastrálním úřadě, případně na České poště či jiné instituci se službou Czechpoint.

cara

Uzavření prodeje lesa

V poslední fázi se sepisuje kupní smlouva. Během tohoto jednání dochází k předání veškerých potřebných dokumentů. Finanční stránku věci je možno vyřešit v hotovosti, případně převodem na účet. Kupní smlouva se posléze vloží do katastru nemovitostí, kde je evidována a les je převeden do našeho vlastnictví

 

Tržní hodnota lesa

Obvykle se označuje také cena obvyklá, či cena obecná, obchodovatelné - jedná se o částku, za kterou se lesy podobných vlastností a rozlohy prodávají. Je v zájmu každého jednotlivého prodávajícího, že by tuto cenu měl znát a na základě této ceny si stanovit cenu za svůj les. Konečné kupní ceně by se cena obvyklá měla blížit.

Na výpočet ceny obvyklé je zapotřebí speiální vzoreček. Cena obvyklá ovšem nemusí být nutně cenou finální, za kterou se obchod realizuje. V potaz mohou přijít samozřejmě další okolnosti, jako finanční tíseň prodávajícího, citový vztah k majetku, atd.

Úřední cena lesa

Úřední cenu lesa stanovuje soudní znalec. Ve valné většině případů je ovšem úřední cena lesa nepoměrně vyšší, oproti ceně, za kterou je les schopen nějaký zájemce alespoň poptat. Je to z důvodu legislativních, kterými se cena úřední řídí. Někdy je rozdíl cen v řádu desítek i stovek procent.

Proto v případě zájmu nového potenciálního majitele lesa o daný les se na cenu úřední nebere příliš zřetel. Cena se spíše řídí výpočtem tržní ceny lesa. Je to na jednu stranu logické. S majetkem může být spjata různá vazba, kterou nemá státní úředník, neznajíce místních poměrů, možnost posoudit. Cena lesů navíc v čase kolísá, stejně tak je to s atraktivitou lokality.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.