animace animace animace animace animace

Pěstební a těžební činnost

úklid lesaDůležitou součástí našich komplexních lesnických služeb je pěstební a těžební činnost. Každý les, na kterém je prováděna těžba dřeva, následně po dohodě s majitelem zpětně zalesňujeme. Pěstební činnost dokážeme realizovat v jakémkoli druhu lesa, disponujeme totiž širokou paletou nových mladých stromků. Našimi zákazníky jsou především obce a lesní společnosti.

Úklid lesní paseky

Po každé těžbě dřeva je potřeba lesní paseku uklidit od větví a klestu. V zásadě tuto činnost provádíme krátce po samotné těžbě, jelikož delší časová prodleva mezi dokončenou těžbou a počátkem úklidu samotný úklid lesní paseky jen komplikuje. Klestí sbíráme na hromady a odvážíme mimo les, kde je  klest štěpkován. Dokážeme tedy tento dřevní odpad zhodnotit na formu biomasy, kterou dále prodáváme našim zákazníkům.

cara

Výsadba nových stromků po těžbě dřevaZaložené sazenice

Jakmile je úklid lesní paseky hotov, dokážeme vytěžený prostor lesa opět zalesnit. K dispozici máme veškeré druhy sazenic. Sazenice tedy pro Vás dokážeme obstarat, dovézt až na místo výsadby a v poslední řadě samotnou výsadbu také provést. Termín výsadby je ovlivněn také počasím, nejčastěji tuto činnost v dubnu, kdy sázení stromků příroda nejvíce nakloněna.

Den Země

V souvislosti s touto činností pořádáme při příležitosti Dne Země - 22.4. - akci pro děti, kdy má každé přiševší dítě možnost zasadit si svůj vlastní strom. Tato pravidelná akce se těší velké oblibě a její poslední ročník proběhl v obci Lestkov v okolí námi obnovené a znovu zprovozněné "Ruské cesty". Tento rok jsme zvolili jabloň, odrůdu Idared.

cara

Ochrana mladých lesních porostů ožínáním

úklid lesa

Vykácením lesních prostor a zpětným zalesněním ovšem naše práce v lese nekončí. Nově rostoucí dřeviny je potřeba chránit před jejich úhynem. Nejčastější činností ve spojitosti s ochranou nových stromků je ožíhání agresivní buřeně, výřez nežádoucích plevelných dřevin. Mezi tyto dřeviny patří maliní, ostružiní, nejrůznější keře a případně i malé břízky, jívy a osiky. Ty berou důležité živiny mladým stromkům, které je pro svůj správný růst nezbytně potřebují.

Ožínání provádíme dvěma způsoby:

  1. ožínání v pruzích
  2. ožínání celoplošně

Celá tato činnost je z naší strany prováděna mechanizovaně za pomoci křovinořezu. Doporučujeme tuto činnost provádět alespoň jednou ročně. V opačném případě dochází nezřídka kdy k úhynu nově vysazených stromků.

cara

Stavba oplocenek

Zabýváme se také stavbou oplocenek (drátěných). Tyto výsadby jsou poté chráněné před okolní zvěří a dají se lépe udržovat. K výstavbě oplocenek používáme pouze sirové kůly, které ošetřujeme proti hnití. Zkušenosti máme jak se stavbou menších, tak i větších oplocenek.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.